Επικοινωνία
E-mail
* Απαραίτητα στοιχεία
Διεύθυνση - Τηλέφωνα

ΜΕΤΕΞΑΛ
Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ - Φ. ΤΖΑΝΗ Ο.Ε.

Βιοτεχνία Μεταλλικών Εξαρτημάτων

Οικ. Τετρ. 39Α Γ' Φάση

Τ.Θ. 1287 - T.K. 57022

ΒΙΠΕΘ Σίνδου - Θεσσαλονίκη

τηλ  2310 796641
fax.  2310 796585

info@metexal.gr
metexal@otenet.gr

 

Copyright © 2011 ΜΕΤΕΞΑΛ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.